Alle berichten van SWN

Het Wielernormaal

In samenwerking met de KNWU plaatsen wij berichten van de KNWU over het wielernormaal! Wij willen hiermee aandacht vragen voor wat normaal hoort te zijn in de wielersport. Want aandacht voor deze onderwerpen en het gesprek erover zijn echt nodig.

Wat is normaal gedrag in de wielersport? Hoe willen we met elkaar omgaan? Dit zijn vragen waarop het wielernormaal antwoord geeft. Of je nou amateursporter, topsporter, trainer, soigneur of clubbestuurder bent: het wielernormaal is van ons allemaal. Zorg dat je weet wat de afspraken zijn en praat erover op je club en in je team.

Kijk op https://bit.ly/2YTtXHC
#knwu #hetwielernormaal #veiligesport

ALV 2019 & Bestuurswissel

Op 27 september jongstleden hield de SWN haar najaarsvergadering. Al ver voor deze vergadering hadden de bestuursleden aangegeven er helaas mee te stoppen. Om het voortbestaan van de SWN te verzekeren moest er dus opzoek gegaan worden naar een nieuw bestuur. Helaas was dit voor de vergadering nog niet rond. Afgesproken is dat wanneer er niet genoeg kandidaat-bestuursleden zich melden, de bestuurstaken gaan rouleren per twee verenigingen.

Voor dit jaar nemen Nick Lautenbach (D.W.V. Klein Verzet), Jeroen Louwinger en Bas Overdevest (beiden W.S.W.V. Hellingproof) de taken vol goede moed op zich. Als nieuw bestuur willen we meer op de voorgrond treden en zichtbaar maken waar wij ons sterk voor maken.

Officieel zijn wij als volgt geconstitueerd:

Voorzitter: Bas Overdevest
Secretaris: Jeroen Louwinger
Penningmeester: Nick Lautenbach

Wij willen het oude bestuur voor haar inzet bedanken en wij hopen een sportief jaar tegemoet te zien

Het SWN bestuur 2019-2020

Programma Studentencup 2019

In 2019 wordt er uiteraard weer een vervolg gegeven aan de SWN Studentencup die in voorgaande jaren zeer succesvol georganiseerd werd. Komend jaar is er ook weer een mooi programma:

KALENDER SWN-WEDSTRIJDEN 2019
Datum Locatie
24/03 Delft
30/03 Enschede
6/04 Wageningen
12/05 Maastricht
18/05 Amsterdam
15-15-16/06 GNSK Amsterdam
23/06 Utrecht (alleen heren niet licentie)
13/07 NSK TT Nijmegen
14/09 Eindhoven
21(of 22)/09 NSK Weg Amsterdam

 

Er zal weer in 3 categorieën gestreden worden om de oranje leiderstruien

  • Heren met licentie
  • Heren zonder licentie
  • Dames

Verder werd er nog een teamklassement worden bijgehouden waar ook het GNSK in mee telt.

 

Winnaars SWN Studentencup 2018

Na het NSK Wielrennen in Delft zijn nu alle manches van de studentencup gereden en zijn dus ook de winnaars bekend!

Bij de Dames heeft Esmée Peperkamp haar leiderspositie veilig gesteld. Lieske Coumans werd tweede op de voet gevolgd door Judith Krabbenborg met haar derde plek.

Bij de Heren Zonder Licentie heeft Guus Schutte dankzij een mooie overwinning bij het NSK ook de leiderstrui mee naar huis genomen. Hij werd op de voet gevolgd door Robin de Vries. Koen de Jong werd dankzij zijn punten op het NSK nog derde.

Bij de Heren Met Licentie wist Arnout Kempenaar de winst veilig te stellen. Dirk van Leuken en Niels Ruijter werden respectievelijk tweede en derde.

Het clubklassement werd voor het derde opeenvolgende jaar gewonnen door NSWV Mercurius. Hellingproof werd tweede en Squadra Veloce derde.

We willen alle deelnemers en organisatoren van alle studentencups enorm bedanken voor een geweldig seizoen! Tot volgend jaar allemaal!

De stand van de SWN-studentencup na de manche in Amsterdam!

Bij de heren met licentie was Lars Quaedvlieg niet aan het opletten en mistte hij de grote kopgroep. Aangezien z’n twee grootste concurrenten er niet bij waren heeft hij nog altijd de leiderstrui, maar hij wordt nu ook nog op de hielen gezeten door Niels Ruijter, die met zn tweede plek opschuift naar ook de tweede plek in het klassement.

Bij de heren zonder licentie werd de koers ontsiert door een vroeg valpartij. De koers zelf was iets opener dan voorgaande keren, waarschijnlijk doordat Squadra wat heren mistte. Ondanks het feit dat zn naaste concurrent Robin de Vries enkele punten is ingelopen blijft Koen Roorda soeverein aan de leiding.

Bij de dames blijft Esmée Peperkamp haar dominantie tonen en heeft ze haar gat met naaste concurrent Lieske Coumans wederom doen groeien.

Bij het ploegenklassement neemt Mercurius de leiding over van Squadra. Ook dit jaar lijkt het weer een moeilijk verhaal te gaan worden om de Nijmeegse equipe te verslaan.

Stand Verenigingen:

Clubklassement 2018

Stand Dames:

Klassement Dames

 

Stand Heren Zonder Licentie:

Klassement heren zonder 1

Klassement heren zonder 2

Stand Heren met Licentie:

klassement heren met 1Klassement heren met 2

SWN en KNWU gaan samenwerkingsverband aan

De afgelopen maanden hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen het bestuur van Studenten Wielersport Nederland (SWN) en het innovatieteam van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU). Samen zijn wij in het kader van het project Wielersport 2020 op zoek gegaan naar manieren waarop wij elkaar kunnen versterken.

SWN heeft als koepelorganisatie en belangenbehartiger van de 10 Nederlandse Studentenwielerverenigingen (SWV’s) en alle andere wielrennende studenten in Nederland een unieke en enorm brede achterban met kennis van alle denkbare vakgebieden, die verenigd wordt door een liefde voor de wielersport. Het doel van dit samenwerkingsverband is om deze achterban een kans te geven op een nieuwe manier de kennis die ze met zich meedragen in te zetten en te fungeren als denktank om zo bij te dragen aan de kracht van het KNWU innovatieteam

In 2014 organiseerde SWN voor het eerst de SWN Studentencup, een wielrencompetitie in verschillende steden voor en door studenten met als doel om te zorgen voor meer samenwerking tussen de SWV’s en tegelijk het wedstrijdrijden te stimuleren met een laagdrempelige kennismakingsmogelijkheid.

Terugkijkend op de drie afgelopen jaren kan met zekerheid gezegd worden dat dit bijzonder geslaagd is. Enkele honderden studenten waarvan een groot deel voorheen geen wedstrijden reed nemen nu jaarlijks deel aan deze competitie, en velen van hun stromen binnen een jaar door naar het rijden van KNWU wedstrijden op Amateurlicentie waardoor ook de “laatbloeiers” die bij de SWV’s rijden voortaan goed vertegenwoordigd zijn in wedstrijden door het hele land. Vanaf seizoen 2017 zullen de Studentencupwedstrijden ook worden opgenomen in de wedstrijdkalender van de KNWU om ze nog meer bekendheid te geven en het deelnemersveld in de hogere categorieën te versterken.

Om te zorgen voor een verdere doorgroeimogelijkheid wordt momenteel gewerkt aan het opzetten van een nieuwe Elite/Beloftenploeg met behulp van de kennis, expertise en het netwerk van de KNWU. Deze ploeg wordt gevuld met studerende wielrenners die (mede) door hun prestaties in de SWN Studentencup opvallen en heeft ook als doel om mensen op te leiden. Deze opleidingsploeg zal niet alleen onderdak bieden aan deze renners, maar vooral ook aan aspirant ploegleiders, soigneurs, mecaniciens, trainers, etc. om zo iedereen die na zijn/haar studie verder wil in de wielersport een plek te bieden om een vakkundige begeleide opleiding te volgen. Ook kan deze ploeg dienen als innovatieplatform voor het uittesten van bijvoorbeeld nieuw materiaal of nieuwe trainingstechnieken.

De komende maanden zal er actief worden gezocht naar partners voor de ondersteuning van deze ploeg. Vanaf 2018 zal er worden deelgenomen aan de Clubcompetitie.

Interesse of vragen? Neem dan contact op via bestuur@studentenwielrennen.nl.

Eindejaars-ALV 2016

Op de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering die gisteren werd gehouden in Utrecht zijn de plannen voor het aankomende jaar besproken, en is er een begonnen met het opstellen van de nieuwe kalender. Daarnaast heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden. Hierbij is secretaris Jason Schreurs (N.S.W.V. Mercurius) afgetreden en opgevolgd door Dennis Cremers (M.S.M.W.V. Dutch Mountains).

NSK Wielrennen en winnaars SWN Studentencup 2016

Afgelopen weekend vond het NSK Wielrennen plaats. De traditionele afsluiter van het studentenwielerseizoen en de SWN Studentencup werd dit jaar georganiseerd door N.S.W.V. Mercurius. Bijzonder was dat het voor het eerst de vorm van een NSK weekend aannam, met op zaterdag o.a. een officiële parcoursverkenning en een heuse ploegenpresentatie. Het verslag daarvan is hier te lezen.

Het SWN bestuur feliciteert de vers gekroonde Nederlandse landskampioenen, die het komende jaar in het rood-wit-blauwe tricot uit mogen komen bij alle studentenwedstrijden. Daarnaast zijn ook de eindwinnaars van het SWN Studentencupklassement bekend. N.S.W.V. Mercurius heeft het verenigingenklassement gewonnen. Bij de dames nam Leontine Groeneveldt van A.S.S.W.S.V. SKITS het oranje leiderstricot mee met een ruime voorsprong op haar ploeggenoot op plaats twee. Bij de heren zonder licentie zijn er dit jaar twee leiderstruien uitgereikt, en wel aan Bart Schoon van W.S.W.V. Hellingproof en Jelle ten Kate van WTOS. De trui voor de heren met licentie ging naar Hans Dilling van N.S.W.V. Mercurius, ook nauw gevolgd door zijn ploeggenoot.

Volgend jaar keert de SWN Studentencup uiteraard weer terug. Wel zullen er een aantal wijzigingen in het reglement plaatsvinden, en wordt er gekeken naar uitbreiding van de wedstrijdkalender. Hierover volgen t.z.t. berichten op onze Facebookpagina.