ALV 2020 & Bestuurswissel

03/04/2021

De halfjaarlijkse algemene ledenvergadering heeft op 26 maart j.l. plaatsgevonden. Hierbij heeft het oude bestuur zijn taken overgedragen aan het nieuwe bestuur. Jeroen Louwinger heeft aangegeven nog een half jaar door te gaan en is komend half jaar Voorzitter van het SWN-bestuur. Tevens heeft Pascal Stam (huidig Commissaris Wedstrijden van WTOS) volgens het rouleerschema de taak als Penningmeester op zich genomen en heeft Marith van Lent zich aangemeld als Secretaris.

Zodoende zijn wij voor het komende half jaar als volgt geconstitueerd:

  • Voorzitter: Jeroen Louwinger (W.S.W.V. Hellingproof)
  • Secretaris: Marith van Lent (N.S.W.V. Mercurius)
  • Penningmeester: Pascal Stam (WTOS)

Wij willen het oude bestuur hartelijk danken voor haar inzet!

Als nieuw bestuur hopen wij op een jaar, waarin er weer gezamenlijk getraind kan worden en wedstrijden in aangepaste vorm weer plaats kunnen vinden.   

Het SWN bestuur 2021