ALV 2019 & Bestuurswissel

13/11/2019

Op 27 september jongstleden hield de SWN haar najaarsvergadering. Al ver voor deze vergadering hadden de bestuursleden aangegeven er helaas mee te stoppen. Om het voortbestaan van de SWN te verzekeren moest er dus opzoek gegaan worden naar een nieuw bestuur. Helaas was dit voor de vergadering nog niet rond. Afgesproken is dat wanneer er niet genoeg kandidaat-bestuursleden zich melden, de bestuurstaken gaan rouleren per twee verenigingen.

Voor dit jaar nemen Nick Lautenbach (D.W.V. Klein Verzet), Jeroen Louwinger en Bas Overdevest (beiden W.S.W.V. Hellingproof) de taken vol goede moed op zich. Als nieuw bestuur willen we meer op de voorgrond treden en zichtbaar maken waar wij ons sterk voor maken.

Officieel zijn wij als volgt geconstitueerd:

Voorzitter: Bas Overdevest
Secretaris: Jeroen Louwinger
Penningmeester: Nick Lautenbach

Wij willen het oude bestuur voor haar inzet bedanken en wij hopen een sportief jaar tegemoet te zien

Het SWN bestuur 2019-2020