SWN

 De koepelorganisatie voor de Studenten Wielersport

SWN zet zich als koepelorganisatie in voor de 10 Studenten WielerVerengingen (SWV’s) in Nederland.

Missie SWN   
‘Ondersteuning, coördinatie, belangenbehartiging en stimulering van de studentenwielersport met de  SWV’s als belangrijkste basis’.

Visie SWN
SWN en de SWV’s vullen elkaar aan: SWV’s zijn deskundig in het aanbieden van studentenwielersport activiteiten, SWN is bekwaam in het ondersteunen, coördineren en stimuleren van deze activiteiten.

SWN wil de dialoog aangaan met de SWV’s en de individuele studentenwielersporter zodat SWN inzicht heeft in de ideeën die er leven. SWN wil het aanspreekpunt zijn voor alle studentenwielersporters. SWN staat open voor op- en aanmerkingen van iedereen, met name van SWV’s en de individuele studentenwielersporter.

Bovendien wil SWN initiatief blijven nemen en de studenten wielersport blijven stimuleren.
SWN verwacht dat meer studenten lid worden van de SWV’s. Bovendien verwacht SWN de SWV’s en hun activiteitenaanbod te versterken.

Activiteiten

In 2018 werd voor het zesde jaar op rij de SWN zomervakantie georganiseerd waar alle SWV’s aan deel kunnen nemen. De bedoeling is dit te blijven doen de komende jaren en zo de onderlinge band tussen de verenigingen te versterken.

In 2019 zal dus ook weer de SWN Studentencup worden gehouden, een jaarlijks terugkerend klassement over een groot aantal studentenwielerkoersen verspreid door het hele land.

SWN bestuur
Voorzitter
Yoram Carboex
06-22057072

Secretaris
Els Huizing

Penningmeester
Daan de Ridder

SWN (Studenten Wielersport Nederland)
Oost Havenstraat 16 2312MB Leiden

Email: studentenwielersport@hotmail.com

KvK: 09149167