Categoriearchief: Bestuur

ALV 2020 & Bestuurswissel

De halfjaarlijkse algemene ledenvergadering heeft op 26 maart j.l. plaatsgevonden. Hierbij heeft het oude bestuur zijn taken overgedragen aan het nieuwe bestuur. Jeroen Louwinger heeft aangegeven nog een half jaar door te gaan en is komend half jaar Voorzitter van het SWN-bestuur. Tevens heeft Pascal Stam (huidig Commissaris Wedstrijden van WTOS) volgens het rouleerschema de taak als Penningmeester op zich genomen en heeft Marith van Lent zich aangemeld als Secretaris.

Zodoende zijn wij voor het komende half jaar als volgt geconstitueerd:

  • Voorzitter: Jeroen Louwinger (W.S.W.V. Hellingproof)
  • Secretaris: Marith van Lent (N.S.W.V. Mercurius)
  • Penningmeester: Pascal Stam (WTOS)

Wij willen het oude bestuur hartelijk danken voor haar inzet!

Als nieuw bestuur hopen wij op een jaar, waarin er weer gezamenlijk getraind kan worden en wedstrijden in aangepaste vorm weer plaats kunnen vinden.   

Het SWN bestuur 2021

ALV 2019 & Bestuurswissel

Op 27 september jongstleden hield de SWN haar najaarsvergadering. Al ver voor deze vergadering hadden de bestuursleden aangegeven er helaas mee te stoppen. Om het voortbestaan van de SWN te verzekeren moest er dus opzoek gegaan worden naar een nieuw bestuur. Helaas was dit voor de vergadering nog niet rond. Afgesproken is dat wanneer er niet genoeg kandidaat-bestuursleden zich melden, de bestuurstaken gaan rouleren per twee verenigingen.

Voor dit jaar nemen Nick Lautenbach (D.W.V. Klein Verzet), Jeroen Louwinger en Bas Overdevest (beiden W.S.W.V. Hellingproof) de taken vol goede moed op zich. Als nieuw bestuur willen we meer op de voorgrond treden en zichtbaar maken waar wij ons sterk voor maken.

Officieel zijn wij als volgt geconstitueerd:

Voorzitter: Bas Overdevest
Secretaris: Jeroen Louwinger
Penningmeester: Nick Lautenbach

Wij willen het oude bestuur voor haar inzet bedanken en wij hopen een sportief jaar tegemoet te zien

Het SWN bestuur 2019-2020