SWN en KNWU gaan samenwerkingsverband aan

05/01/2017

De afgelopen maanden hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen het bestuur van Studenten Wielersport Nederland (SWN) en het innovatieteam van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU). Samen zijn wij in het kader van het project Wielersport 2020 op zoek gegaan naar manieren waarop wij elkaar kunnen versterken.

SWN heeft als koepelorganisatie en belangenbehartiger van de 10 Nederlandse Studentenwielerverenigingen (SWV’s) en alle andere wielrennende studenten in Nederland een unieke en enorm brede achterban met kennis van alle denkbare vakgebieden, die verenigd wordt door een liefde voor de wielersport. Het doel van dit samenwerkingsverband is om deze achterban een kans te geven op een nieuwe manier de kennis die ze met zich meedragen in te zetten en te fungeren als denktank om zo bij te dragen aan de kracht van het KNWU innovatieteam

In 2014 organiseerde SWN voor het eerst de SWN Studentencup, een wielrencompetitie in verschillende steden voor en door studenten met als doel om te zorgen voor meer samenwerking tussen de SWV’s en tegelijk het wedstrijdrijden te stimuleren met een laagdrempelige kennismakingsmogelijkheid.

Terugkijkend op de drie afgelopen jaren kan met zekerheid gezegd worden dat dit bijzonder geslaagd is. Enkele honderden studenten waarvan een groot deel voorheen geen wedstrijden reed nemen nu jaarlijks deel aan deze competitie, en velen van hun stromen binnen een jaar door naar het rijden van KNWU wedstrijden op Amateurlicentie waardoor ook de “laatbloeiers” die bij de SWV’s rijden voortaan goed vertegenwoordigd zijn in wedstrijden door het hele land. Vanaf seizoen 2017 zullen de Studentencupwedstrijden ook worden opgenomen in de wedstrijdkalender van de KNWU om ze nog meer bekendheid te geven en het deelnemersveld in de hogere categorieën te versterken.

Om te zorgen voor een verdere doorgroeimogelijkheid wordt momenteel gewerkt aan het opzetten van een nieuwe Elite/Beloftenploeg met behulp van de kennis, expertise en het netwerk van de KNWU. Deze ploeg wordt gevuld met studerende wielrenners die (mede) door hun prestaties in de SWN Studentencup opvallen en heeft ook als doel om mensen op te leiden. Deze opleidingsploeg zal niet alleen onderdak bieden aan deze renners, maar vooral ook aan aspirant ploegleiders, soigneurs, mecaniciens, trainers, etc. om zo iedereen die na zijn/haar studie verder wil in de wielersport een plek te bieden om een vakkundige begeleide opleiding te volgen. Ook kan deze ploeg dienen als innovatieplatform voor het uittesten van bijvoorbeeld nieuw materiaal of nieuwe trainingstechnieken.

De komende maanden zal er actief worden gezocht naar partners voor de ondersteuning van deze ploeg. Vanaf 2018 zal er worden deelgenomen aan de Clubcompetitie.

Interesse of vragen? Neem dan contact op via bestuur@studentenwielrennen.nl.